New Page 1
Địa Điểm / Lin Lạc

Khách Sạn Hoàng Long - Royal Dragon Hotel

1/16-1/18 HOÀNG VIỆT,
Q. TÂN BÌNH, TP HCM,
VIỆT NAM


Tel :  (+84) 28 38 45 72 42
Tel :  (+84) 28 38 45 72 43
 

 
Nếu qu khch c thắc mắc hoặc kiến đng gp, xin điền vo đơn dưới đy.
Tn:
Địa chỉ E-Mail:
Telephone:
Tiu đề e-mail:
Nội Dung:
Khẩn cấp:
Gửi một bản copy đến địa chỉ email của ti:
M Số Kiểm Tra (Security Code)
Xin nhập m số nhn thấy ở bn phải:  * M Số Kiểm Tra (Security Code) <- M số
  


 

Copyright 2020 Khach San Hoang Long. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 31G0M