New Page 1
Địa Điểm / Liên Lạc

Khách Sạn Hoàng Long - Royal Dragon Hotel

1/16-1/18 HOÀNG VIỆT,
Q. TÂN BÌNH, TP HCM,
VIỆT NAM


Tel :  (+84) 28 38 45 72 42
Tel :  (+84) 28 38 45 72 43
 

 
Nếu quư khách có thắc mắc hoặc ư kiến đóng góp, xin điền vào đơn dưới đây.
Tên:
Địa chỉ E-Mail:
Telephone:
Tiêu đề e-mail:
Nội Dung:
Khẩn cấp:
Gửi một bản copy đến địa chỉ email của tôi:
  


 

Copyright © 2019 Khach San Hoang Long. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M